Masterclass Inzetbaarheid als service!

€ 800,- (excl BTW)


Benieuwd naar een vernieuwende kijk op inzetbaarheid? Ik verzorg met plezier voor uw organisatie de masterclass Inzetbaarheid als service!  

"Ik hou van werken, zolang het werk is waar ik van hou."

Het afgelopen jaar heb ik samen met Gaston Dollevoet een nieuw boek geschreven dat onlangs is uitgekomen. De titel van dit boek luidt Inzetbaarheid als service!

Het boek gaat over het eigenaarschap van inzetbaarheid, een thema waar veel organisatie mee bezig zijn. Wij zien werken als een organiseer- en leerproces, en zien vooral ook werknemers als leveranciers van waardevolle inzetbare mogelijkheden. Wij zijn daarbij geïnspireerd door Thomas Rau, architect en duurzaamheidsondernemer, met zijn nieuwe economische model Turntoo. Daarin wil de klant niet de eigenaar worden van de producten, zoals lampen, maar wenst hij te betalen voor de service, de output het licht. De leverancier blijft de eigenaar van het product en zorgt ervoor dat het altijd werkt. Hoe betaalt een werkgever voor service en wordt hij geen ‘eigenaar’ van de werknemer?

 

Over Eigendom, Eigenaar en Eigenwijs

In deze nieuwe methode geven we werknemers het Eigendom over hun duurzame inzetbaar zijn terug. Het gaat over de manier waarop werknemers in hun arbeidzame leven slimmer en effectiever als Eigenaar van hun eigen inzetbaarheid (productiemiddelen) omgaan waardoor zij Eigenwijsheid kunnen ontwikkelen die hen in staat stelt een levenlang inzetbaar te zijn voor werk. 

Op deze manier is het mogelijk om die inzetbaarheid voortaan als een service te zien in plaats van een verplicht voortvloeiend onderdeel uit de arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst voelt soms eerder een georganiseerd probleem omdat de nadruk sterk ligt op het juridisch contract terwijl het zo belangrijke sociaal contract ontbreekt. Hierin vullen we denken wij een gat op. We werken een hernieuwde contractering tussen werkgever en werknemer uit over wie nu het eigendom bezit van de inzetbaarheid en wat de consequenties zijn van iets in eigendom hebben. 

Inzetbaarheid in plaats van verzuim. We hebben hierbij ook de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens betrokken, dit maakt het thema nog interessanter. Volgens ons kunnen werknemer en leidinggevende nog altijd prima het gesprek over inzetbaarheid blijven voeren, maar zij zullen dat gesprek dan wel anders moeten inzetten.

De masterclass kost: € 800,- exclusief BTW en reiskosten ongeacht het aantal deelnemers, inclusief een exemplaar van het boek.

Aanmelden voor deze masterclass kan rechtstreeks bij herman.evers@evident-bv.nl

Als je niet naar de masterclass komt, dan wil je misschien wel het boek hebben. Bestellen kan via de website http://evident-prima.nl/page/boeken of een email aan mij.

Met vriendelijke groet,

Herman Evers

 

— 
Met vriendelijke groet
Herman Evers
06 26876929
Evident bv, 
bedenker van de Sociaal Accountant® 
 
 
 
— 


Aanmelden